Sikkerhedsinstruks

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Stand Up Paddleboard / Kitesurf

1. Identifikation af rederen

OutdoorPilots IVS, Skovgaardsgade 5, 8000 Aarhus

2. Sejladsaktiviteter

OutdoorPilots tilbyder undervisning i Kitesurf og Stand Up Paddle (SUP). OutdoorPilots er certificeret kiteskole af Dansk Sejlunion og følger retningslinjerne udstukket derfra.

3. Identifikation af risici

4. Tiltag til at imødegå risici

Instruktøren: Udstyret: Undervisningen: Kursisten:

5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Kitesurfing

Drager 3.5kvm, 6kvm, 9kvm, 12kvm. Bom med liner. Board.

SUP

Board med finne. Padle. Sikkerhedsline.

6. Besætningen og dens kompetencer

Instruktøren er uddannet af Dansk Sejlunion til at undervise i den pågældende aktivitet.

7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Instruktøren tjekker altid vejrudsigten forud for aktiviteten, og orienterer kursisterne om denne. Begynderundervisning aflyses / indstilles ved vindstyrker over 12 m/s og ved farligt vejr fx torden. Instruktøren har pligt til at orientere kursisterne om relevante forholdsregler, der skal tages for det specifikke sted. Bemærk: Detaljer såsom sikkerhedsrisikoer og fredningsregler om hver enkelt sted, findes i et separat dokument.

8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

SUP

Der benyttes board med bugseringsring. I tilfælde af board defekt kan de benyttede boards bære flere end en person.

Kitesurf

Begynderundervisning foregår altid på lavt vand.

9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Instruktøren bærer altid mobiltelefon i vandtæt beholder.

10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Navne og kontaktoplysninger på detagere findes i OutdoorPilots online platform. Instruktøren har adgang til denne.

11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Kurser indledes med udførlig introduktion.

12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Instruktøren nedfælder et hændelsesforløb. Denne drøftes herefter med OutdoorPilots med henblik på at undgå lignende hændelser.

Jakob Aarøe Dam, 6 Juli 2017

Anmeldelser fra Facebook

Mission

Vi ønsker at inspirere og aktivere mennesker i den vestjyske natur gennem unikke guidede oplevelser.

Vejrgaranti

Vi giver dig mulighed for en alternativ aktivitet, eller refusion af prisen for aktiviteten hvis vejret forhindrer, at denne kan finde sted på forsvarlig vis.

Sikkerhed

Din sikkerhed er vores højeste prioritet. Vi er fuldt forsikrede. Vi er erfarne vandsportsudøvere og er Dansk Sejlunions - certificerede instruktører i Kitesurf og SUP.